Fontes

Ediční řada pro práce oborů historických a archeologických

Řídí doc. PhDr. et JUDr. Jakub Rákosník, Ph.D.

Grafickou podobu této ediční řady navrhl František Štorm, sazbu realizuje Studio Lacerta

 

Vydané svazky:

2023

Možnosti historické biografie. Teorie biografie a historická věda

Politika vlád Margaret Thatcherové vůči střední Evropě

Hybridní „lidově-demokratické“ Řecko. Dějiny Komunistické strany Řecka v období 1945-1956

Druhý poločas. Jugoslávie v době vrcholného a pozdního socialismu. Pocta Janu Pelikánovi

2021

Mezi sjezdy a tanečními: Kapitoly z dějin kulturních domů

2020

Entente cordiale. Vývoj britsko–francouzských vztahů na cestě k Srdečné dohodě 1898–1904

Kříž a rudý prapor. Náboženský vývoj Plzně za první republiky (1918–1938)

2019

Příběh zapomenuté univerzity. Universita 17. listopadu (1961–1974) a její místo v československém vzdělávacím systému a společnosti

Rozhodující síla strany. Aparát UV KSČ v éře Antonína Novotného (1953–1967)

2018

Muslimové, a ne mohamedáni! Ke kořenům bosňáckého národního hnutí v letech 1878–1918

O ozbrojeném boji v západní Evropě. Italský a německý levicový terorismus sedmdesátých let v transnacionální perspektivě

2017

Lužičtí Srbové v lidové sněmovně. Nástin politického života v srbské Lužici v době NDR

Ze světa podnikání do světa plánované distribuce. Proměny spotřebního družstevnictví v letech 1945–1956 na příkladu severních Čech

Medzi krížom a kladivom. Recepcia sociálneho myslenia v katolíckej cirkvi v prvej polovici 20. storočia

Mezi Titem a Tuđmanem. Chorvatsko v letech 1989–1990

Vlivní muži pražských předměstí. Komunální elity v Karlíně a Libni v letech 1861–1914

2016

Československo–jugoslávské vztahy v letech 1939–1941. Od zániku Československé republiky do okupace Království Jugoslávie

Spřízněni měnou. Genealogie plzeňské revolty 1. června 1953

2015

Kapitoly z britských a amerických dějin

Židé na Frýdecku a Místecku. Židovské společenství a jeho tvůrci

Na černé listině. Hollywoodští rudí a hony na čarodějnice v americkém filmovém průmyslu (1947–1960)

2014

Češi a Slováci na Jadranu. Vztahy s Terstem a severním Jadranem v letech 1848–1948

Čtrnáct svatých pomocníků. K pozdně středověké spiritualitě elit a její christocentrické dimenzi

Mýtus o znovuzrození. Britská unie fašistů a její propaganda

Kapitoly z obecných dějin. Panu profesorovi s láskou…

Nukleární společnost ve Spojených státech amerických (1945–1964)

2013

Zápas o východní Středomoří. Zahraniční politika Spojených států amerických vůči Řecku a Turecku v letech 1945–1953

2012

Pod ochranou protektorátu. Projekt Kinderlandverschickung v Čechách a na Moravě: politika, každodennost a paměť 1940–1945

2011

Rakouská diplomacie 1848–1852. Zahraniční politika Felixe knížete Schwarzenberga

Britové v Porýní. Britská okupace Kolínské zóny v letech 1918–1926

Imperium et sacerdotium. Říšská církev na přelomu prvního a druhého tisíciletí

Praha proti Římu. Československo-italské vztahy v letech 1922–1929

2010

Ekonomické myšlení v Japonsku

Sovětizace sociálního státu. Lidově demokratický režim a sociální práva občanů v Československu 1945–1960