Trivium

Ediční řada pro práce oborů filologických a filozofických

Řídí Dr. phil. habil. Jindřich Karásek, Dr.

Grafickou podobu této ediční řady navrhl František Štorm, sazbu realizuje Studio Lacerta

 

Vydané svazky:

2023

Český přechodník jako konverbum. Korpusová analýza překladových a nepřekladových textů

2022

Morální filosofie Bernarda Williamse

2021

Vyprávět sám sebe. Teorie autobiografie

2020

Commento sopra una canzone de amore v kontextu své doby

Cesta ke slovenskému mýtu. Konstrukce identity slovenské moderny v kontextu ideje čechoslovakismu

Jokoi Šónan: Tři otázky správy země. Japonsko poloviny 19. století očima intelektuála

Česká reflexivní deagentizace v diachronním pohledu

Patron Saints and Saintly Patronage in Early Modern Central Europe

2019

Literatura a sociálno. Bourdieu, Williams a jejich pokračovatelé

2018

Svět italské komicko-realistické poezie. Toskánská komicko-realistická poezie z let 1260–1492

2017

Když ruce mluví. Gesto a znakový jazyk v dějinách západního myšlení

Nové pojetí filozofie a dalších umění a věd

Literární onomastika. Antroponyma

Protetické v- v češtině

2016

Čínské myšlení zevnitř. Čítanka tradičních komentářů ke Knize Zhuāngzĭ

Kontextové faktory ve vývoji gramatických kategorií

Myslet. Komentář k novele Chůze a románům Staří mistři a Mýcení Thomase Bernharda

2015

De lingua Latina VVII

„Mezi Čechy, k pobožnému zpívání náchylnými.“ Šteyerův Kancionál český, kanonizace hymnografické paměti a utváření katolické identity v 17. století

2014

Klubko Ariadnino. Podoby filologického podnětu literární vědě – pocta Jiřímu Opelíkovi

English Copular Verbs. A contrastive corpus-supported view

2011

Tropus, symbol, figura. Příspěvek k filosofii jazyka Salomona Maimona

Divadlo jako škola ctnosti a zbožnosti

2010

Kruté světlo, krásný stín. Estetika a film

René Descartes. Metafyzika lidského dobra