Sweden

Svenska Historiska Föreningen

Historisk tidskrift

Universitetsvägen 10

STOCKHOLM