Vydavatelství FF UK se se svým stánkem představí na tradičním knižním trhu pod širým nebem. Letos proběhne 8. června v prostoru Kasárna Karlín.

Continue here

Ancrene Wisse neboli Průvodce pro poustevnice sepsal ve třináctém století neznámý autor jako duchovní příručku příkladného života pro tři urozené rekluzy. Text nabízí jedinečný vhled do života Anglie třináctého století a je právem řazen mezi nejlepší ukázky raně středověké anglické prózy.

Continue here

Karel Čapek sepsal svá cestopisná vyprávění zároveň s průběžně vznikajícími fikčními díly a cestování se promítlo i do jeho románů a povídek. Objevná kniha Mirny Šolić (University of Glasgow) dokládá, že cestování a cestopisné psaní ve světě otřeseném 1. světovou válkou nejsou jen výrazem hledání domova či přináležitosti, ale i modernistickým experimentem se strukturou uměleckého díla.

Continue here

Vašel aktualizovaný katalog Open Access časopisů vydávaných Filozofickou fakultou UK.

Continue here

Při příležitosti konání výstavy Praha byla krásnější než Řím věnované osobnosti A. M. Ripellina (Muzeum Kampa, 9/2/2019 – 12/5/2019 – PRODLOUŽENO do 26/5/2019) vychází překlad autorovy první knihy Dějiny současné české poezie.

Continue here

Mezinárodně zastoupená monografie předkládá široké odborné čtenářské obci soubor příspěvků z mezinárodní konference “Contacts, Migrations and Climate Change” uspořádané v květnu 2015 u příležitosti životního jubilea prof. Jana Bouzka. Vychází též jako e-kniha.

Continue here