Antologie próz vychází 8. 11. u příležitosti letošního 400. výročí bitvy na Bílé hoře.

Continue here

Neokonfucián Jokoi Šónan se ve Třech otázkách správy země z roku 1860 obšírně vyjadřuje ke třem stěžejním dobovým tématům, a to sociálně-hospodářské situaci Japonska, zahraniční hrozbě a etické rovině vazalských vztahů mezi řadovými samuraji a knížaty v době Tokugawa.

Continue here

Kniha mapuje přítomnost věcí v básních od antiky a slavného Achilleova štítu v Homérově Iliadě přes čínskou poezii a básně německého osvícenství, až po básníky a koncepty 20. a 21. století.

Continue here

Výpravná publikace s bohatým obrazovým doprovodem není pouze soupisem historie jednoho pracoviště, ale zachycuje proměny celého oboru i dilemata intelektuálů v průběhu 20. století.

Continue here

Vyšel Katalog publikací FF UK na akademický rok 2020/2021. Ke stažení ve formátu PDF.

Continue here