Luboš Merhaut uvede v Božské Lahvici své nejnovější knižní počiny: monografii Cesty polemiky. Význam a proměny žánru polemiky v české literatuře na přelomu 19. a 20. století (FF UK), a edici Arnošta Procházky: Kritiky a eseje z let 1892–1924 (IPSL). Vedle autora promluví Jiří Homoláč a Michael Špirit.

Continue here

Islámská čítanka získala ocenění za nejlepší učebnici UK ve společenskovědních a humanitních oborech. Publikace kolektivu Mgr. Ondřej Beránek, Ph.D., doc. PhDr. Bronislav Ostřanský, Ph.D. a Mgr. Pavel Ťupek, Ph.D. (eds.) vyšla v roce 2020 edici Varia.

Continue here

Kniha Kláry Soukupové dokládá, že autobiografie je třeba interpretovat jakožto literární díla, jejichž podoba je z větší či menší míry ovlivňována tradicí žánru, soudobými vyprávěcími postupy i rétorikou.

Continue here

Kniha představuje předního českého sinologa a překladatele Oldřicha Krále (1930–2018) jako literárního vědce a přináší široký výběr jeho česky psaných studií z komparatistiky a čínské literatury.

Continue here

Autobiografie Kang‑i Sun Chang, profesorky čínské literatury na Yaleově univerzitě a světoznámé sinoložky, zaznamenává autorčino dětství a dospívání na Tchaj‑wanu během tzv. bílého teroru (1947–1987) a také její emigraci do USA.

Continue here

Monografie Luboše Merhauta sleduje polemiky v české literatuře na přelomu 19. a 20. století jako svébytný žánr.

Continue here

Kniha Anny Schubertové rekapituluje a kriticky zhodnocuje radikální teorie pojmu autora v literární vědě a navrhuje alternativní modely interpretace založené na teoriích identity Judith Butlerové, Pierra Bourdieua či interpretační metodě Jérôma Meizoze.

Continue here