Tato kniha čtenářům předkládá vůbec první české překlady žánru islandských “ság o současnosti”, doplněné o kulturně-historický úvod a studii zaměřenou na vztah mezi dějinnými událostmi na Islandu, jeho kulturní pamětí a narativními prameny.

Continue here

Soubor více než šedesátky článků, které historik a politolog Jan Adamec v prů­běhu třinácti let publikoval v týdeníku Respekt, deníku Lidové noviny a na stránkách historyweb.sk.

Continue here

Kniha autorského kolektivu vedeného sinoložkou Olgou Lomovou představuje z různých úhlů osobnost Rudolfa Dvořáka, prvního profesora orientalistiky na české univerzitě, který přednášel orientální jazyky (arabštinu, perštinu, turečtinu, hebrejštinu, starou etiopštinu a čínštinu) a čínskou filozofii a stál rovněž u zrodu české egyptologie a asyriologie.

Continue here

Antologie próz vychází 8. 11. u příležitosti letošního 400. výročí bitvy na Bílé hoře.

Continue here

Neokonfucián Jokoi Šónan se ve Třech otázkách správy země z roku 1860 obšírně vyjadřuje ke třem stěžejním dobovým tématům, a to sociálně-hospodářské situaci Japonska, zahraniční hrozbě a etické rovině vazalských vztahů mezi řadovými samuraji a knížaty v době Tokugawa.

Continue here

Kniha mapuje přítomnost věcí v básních od antiky a slavného Achilleova štítu v Homérově Iliadě přes čínskou poezii a básně německého osvícenství, až po básníky a koncepty 20. a 21. století.

Continue here

Výpravná publikace s bohatým obrazovým doprovodem není pouze soupisem historie jednoho pracoviště, ale zachycuje proměny celého oboru i dilemata intelektuálů v průběhu 20. století.

Continue here