Kolektivní monografie vznikla k osmdesátým narozeninám Rudolfa Chmela, zakladatelské osobnosti slovakistiky na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy.

Continue here

Ancrene Wisse neboli Průvodce pro poustevnice sepsal ve třináctém století neznámý autor jako duchovní příručku příkladného života pro tři urozené rekluzy. Text nabízí jedinečný vhled do života Anglie třináctého století a je právem řazen mezi nejlepší ukázky raně středověké anglické prózy.

Continue here

Karel Čapek sepsal svá cestopisná vyprávění zároveň s průběžně vznikajícími fikčními díly a cestování se promítlo i do jeho románů a povídek. Objevná kniha Mirny Šolić (University of Glasgow) dokládá, že cestování a cestopisné psaní ve světě otřeseném 1. světovou válkou nejsou jen výrazem hledání domova či přináležitosti, ale i modernistickým experimentem se strukturou uměleckého díla.

Continue here

Vašel aktualizovaný katalog Open Access časopisů vydávaných Filozofickou fakultou UK.

Continue here

Mezinárodně zastoupená monografie předkládá široké odborné čtenářské obci soubor příspěvků z mezinárodní konference “Contacts, Migrations and Climate Change” uspořádané v květnu 2015 u příležitosti životního jubilea prof. Jana Bouzka. Vychází též jako e-kniha.

Continue here