100 František / Jorge Listopad

Koupit v e-shopu (KNIHA + CD)

Koupit v e-shopu (PDF)

Karolina Válová a kolektiv

Vydavatel: Univerzita Karlova, Filozofická fakulta

ISBN 978-80-7671-059-7 (print)

ISBN 978-80-7671-060-3 (pdf)

Rok vydání: 2021 (1. vydání)

Rozsah: 129 stran

Jazyk: český

Doporučená cena: 240,- Kč

Sazba a zlom: Dušan Neumahr

Výroba: Togga, spol. s. r. o.

 

Česko-portugalská kolektivní monografie vychází u příležitosti stého výročí narození Františka Listopada. Básník, spisovatel, novinář, pedagog, divadelní a filmový režisér se narodil v Praze jako Jiří Synek. Za války se skrýval a působil v odboji, změnil si jméno na František Listopad. Po událostech února 1948 emigroval do Francie, po dalších deseti letech do Portugalska, kde pod jménem Jorge Listopad zůstal až do konce života. Po Sametové revoluci se ovšem často vracel do České republiky a snažil se působit jako spojovací článek obou kultur a obou jazyků. Jednotlivé články se věnují různým aspektům Listopadovy tvorby divadelní, básnické, esejistické, stejně jako jeho pohnutému životu.

Součástí tištěné verze sborníku je příloha v podobě audio CD, na kterém je devět autorských skladeb českých i zahraničních hudebníků a hudebnic, kteří se inspirovali některým z Listopadových poetických či prozaických textů: Angelo Esmanhotto & Ondrey Zintaer; Chapadla; Chrup; Instinct Primal; Klamm & Pelikán; Kryštof Pátra; MeGTuN; Nac/Hut Report; Willhelm Grasslich.