The Art of Describing

Nádherně ilustrovaný svazek „The Art of Describing“ zahrnuje široké spektrum předmětů představujících vizuální kulturu Staré říše. Hlavní téma se zaměřuje jak na různé dvojrozměrné motivy, tak jako na sochy, které se nacházejí v hrobkách nekropole Memphis, dále na celkové přehledy nástěnných scén, na řezbářství, vybrané královské scény a dekorativní umění pohřebních komor. Mnohé z těchto ukázek zahrnuje nepublikovaný materiál z nedávno objevených hrobek. Kniha byla vydána na počest Yvonne Harpur, doyenky studií o umění a výzdobě hrobek z pyramidového období. Její celoživotní vášeň pro hrobovou výzdobu a detaily scén ovlivnily studenty a badatele z celého světa. Příspěvky vydané v tomto sborníku prezentují značný zájem a též potenciál zpracování umění ve Staré říši.