Rizika jinakosti. Kulturní opozice před rokem 1989 jako předmět výzkumu

Dnes už nezávislá a alternativní kultura představuje standardní téma výzkumu věd o společnosti i v českém prostředí. Projekt COURAGE, v rámci kterého vznikla i tato kniha, přichází s pojmem „kulturní opozice“. Prostřednictvím něj testuje
hranice „opozičnosti“ a hledá nové možnosti pro studium našich dějin druhé poloviny 20. století.Kniha, která vzešla z badatelské soutěže pro mladé badatele a badatelky, přináší tematicky rozmanité texty o: bytovém divadle, vězeňských
tetováních, fotbalových fanoušcích, vztahu disentu a StB, televizní tvorbě či exilovém časopisu před listopadem 1989. Texty, vycházející nejčastěji z výzkumu pro studentské závěrečné práce, zachycují náročný proces badání, volby pramenů a vhodných nástrojů k interpretaci i následnou konfrontaci pojmových nástrojů s pramenným materiálem. Tento aspekt podtrhuje také formát „interpretace pramene“, který je připojen ke každému textu.

Kniha

E-kniha (zdarma)