Rozhovor s Hanou Blažkovou, autorkou knihy Literatura bez úvazků (Magazín Klacek)

„Devadesátá léta se v literární vědě reflektovat teprve začínají. Problémem je podle Hany Blažkové, doktorandky programu Obecné a srovnávací literatury na FF UK, důležitost přisuzovaná revolučnímu roku 1989. Od té doby se v literární vědě nenašel další periodizační milník. Blažková se ve své monografii Literatura bez úvazků? Mýtus nového začátku v politickém čtení devadesátých let zamýšlí nad situací porevoluční dekády v českém literárněvědném kontextu ve srovnání s tím polským. Své politické čtení demonstruje na případu Michala Viewegha, spisovatelské celebrity nově se ustavujícího kapitalistického knižního trhu. Recepce jeho děl jí totiž umožňuje mapovat vývoj literárních debat v letech po roce 1989.“

Celý rozhovor s Hanou Blažkovou na webu Klacek