Uvedení knihy A ten chrám jste vy – 4. 12., Juditina věž

Jak se v průběhu let proměňovala českobratrská architektura a její liturgický prostor, jaké podoby na sebe bere v současnosti a kam pravděpodobně směřuje v blízké budoucnosti? Kdo byl Emil Edgar a s jakými postoji vstoupil ve 40. letech do diskuse o adekvátní podobě protestantských sakrálních staveb? Jaké architektonické a umělecké poklady se skrývají za mnohdy civilními schránkami českobratrských sborových domů? Jak se v čase proměňuje přístup církve k vlastním, mnohdy hodnotným objektům a jak rychle se situace může změnit ve chvíli, kdy text věnovaný této problematice putuje do tisku?

Knihu A ten chrám jste vy. Liturgický prostor ve stavbách Českobratrské církve evangelické, která vyšla na podzim ve Vydavatelství Filozofické fakulty, a která je výsledkem bádání uskutečněného v rámci magisterského studia na Ústavu pro dějiny umění FF UK, během večera 4. 12. představí a na výše uvedené otázky se pokusí formulovat odpovědi její autorka Anna Boučková.

Event: https://www.facebook.com/events/670084018582154