Stvořené pro věčnost: největší objevy české egyptologie (2. vyd.)

MIROSLAV BÁRTA – LADISLAV BAREŠ – JAROMÍR KREJČÍ – MOHAMED MEGAHED – LENKA VARADZINOVÁ (eds.)

Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2021

ISBN 978-80-7671-045-0

388 stran

Doporučená cena 490,- Kč

Koupit v e-shopu

 

Nová kniha, kterou připravili autoři z Českého egyptologického ústavu FF UK, obsahuje výběr 140 nejdůležitějších a nejzajímavějších nálezů za šedesát let působení expedic v Egyptě a Súdánu. Publikace je bohatě ilustrovaná a zahrnuje i nálezy a fotografie, jež doposud nebyly nikdy a nikde publikovány. Jak píše hlavní editor, prof. Miroslav Bárta v úvodu knihy: „V tomto případě není naším cílem čistě vědecké dílo, mnohem spíše se snažíme zájemcům o starověký Egypt a Súdán ukázat cestu k jejich poznání, a to prostřednictvím českých objevů v severovýchodní Africe.“ Ústav si knihou připomíná nejenom 60. výročí svého založení, ale i 100. výročí zahájení výuky egyptologie v češtině na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy, které připadá na rok 2019.