Kniha Matěje Klímy sleduje, jakými způsoby se česká kultura vypořádávala s jedním ze svých nejradikálnějších kritiků, po jakých cestách do ní jeho dílo vstupovalo a za jakých okolností z ní bylo vylučováno. Knižní studie Vojtěcha Kintera se kriticky zaměřuje na vztah myšlení Friedricha Nietzscheho a Ladislava Klímy.

Více informací