Čítanka raně novověké aškenázské paleografie

Stáhnout e-knihu (PDF) – 1. díl

Stáhnout e-knihu (PDF) – 2. díl

Vydavatel: Univerzita Karlova, Filozofická fakulta

ISBN 978-80-7308-990-0 (pdf)

Rok vydání: 2020 (1. vydání)

Rozsah: 133 stran

Jazyk: český, anglický

 

 

 

Elektronická publikace, jež vznikla v rámci semináře hebrejské paleografie raně novověkého Aškenázu mezi lety 2014-2019, představuje vývoj hebrejského rukopisného písma mezi 14. a 19. stoletím. V 59 ukázkách představuje zájemcům o hebrejské rukopisy různé typy hebrejských duktů a prostřednictvím transkripcí a vysvětlivek i komentářů – k charakteru písma a jeho zvláštnostem, k obsahu a kontextu ukázek – usnadňuje čtení rukopisných originálů. Edice doprovázejí komentované české překlady. Jednotlivé ukázky jsou zvoleny nejen kvůli reprezentativnosti paleografické, ale také s ohledem na obsah předkládaných textů. Vybíráme texty s vazbou na každodenní život, jako příležitostné zápisy, kolofony písařů, egodokumenty (soukromé dopisy, memoriální texty typu rodinných svitků ad.) nebo dokumenty vnitřní správy židovských obcí. Čtenář tak dostává nejen nástroj k četbě hebrejských rukopisů, ale také soubor pramenů nabízejících bezprostřední vhled do života (zejména) českých Židů v předmoderní době.

Více informací na webu projektu: https://kbv.ff.cuni.cz/cs/veda-a-vyzkum/hebrejska-paleografie-rane-novovekeho-askenazu/.