École de Paris a čeští umělci v meziválečné Paříži

Koupit v e-shopu

 

Anna Pravdová

Vydavatel: Univerzita Karlova, Filozofická fakulta / Arbor Vitae

ISBN

978-80-88256-22-9 (Arbor Vitae)

978-80-7671-099-3 (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta)

Rok vydání: 2022 (1. vydání)

Rozsah: 367 stran

Jazyk: český

Doporučená cena: 1590,- Kč

Sazba a zlom: Belavenir

Výroba: Tiskárna Helbich, a. s.

 

Řekne-li se „čeští umělci v meziválečné Paříži“, každému se dnes vybaví především jména František Kupka, Josef Šíma, Jindřich Štyrský a Toyen. Řeklo-li se totéž uměnímilovnému Pařížanovi dvacátých let, vybavil si v prvé řadě jména Georges Kars, Othon Coubine a François Zdenek nebo François Maurice Eberl. Zvláště jim je věnována tato kniha, která se snaží zmapovat jejich pohyb na meziválečné umělecké scéně ve Francii, nejvíce v jejím hlavním městě, a na několika příkladech prozkoumat kontext i mechanismy jejich pařížského působení, účast na výtvarných salonech, samostatné výstavy v galeriích a přijetí jejich tvorby dobovou kritikou. Kniha neopomíjí ani další „Pařížany“ Aléna Diviše a Editu Hirschovou. Stává se tak nenahraditelným ucelením obrazu, který zachovali v Paříži působící čeští umělci.