Medzi krížom a kladivom. Recepcia sociálneho myslenia v katolíckej cirkvi v prvej polovici 20. storočia

Koupit v e-shopu

Koupit v e-shopu (pdf)

JAKUB ŠTOFANÍK

Vydavatel: Univerzita Karlova, Filozofická fakulta

ISBN 978-80-7308-719-7

ISBN 978-80-7308-817-0 (online: pdf)

Rok vydání: 2017 (1. vydání)

Vazba: V2

Rozsah: 251 stran

Jazyk: slovenský (resumé anglicky)

Doporučená cena: 255,- Kč

Obálka a typografie: František Štorm

Sazba a zlom: Studio Lacerta

Tisk: Tiskárna PROTISK, s. r. o., České Budějovice

Kniha sleduje konstituci, rozvoj, transfer a adaptaci sociálního katolicismu v první polovině 20. století. Sociální katolicismus není chápaný jen jako koncept definovaný oficiálním učením církve v podobě encyklik, ale především jako kolektivní sociální praxe, ve společnosti přítomná v různých podobách. Z této perspektivy se práce snaží zamýšlet se rovněž nad přístupem sekularizačních teorií a nad úlohou náboženství v moderní společnosti. Analýza sociálně-katolického hnutí je prezentována ve dvou rozdílných národních kontextech: belgickém a československém. Jejich srovnání je věnována především druhá část práce, která mapuje působení sítí a aktérů sociálního katolicismu napříč oběma zeměmi. Svým zaměřením na fenomén sociálního katolicismu, k němuž studie přistupuje jako k diskursu i sociální praxi, se autor snaží o posílení vazeb mezi církevními, sociálními a kulturními dějinami.

Ukázka: