Mezi sjezdy a tanečními

LUKÁŠ VEVERKA

Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2021

ISBN 978-80-7671-016-0

ISBN 978-80-7671-017-7 (online: pdf)

256 stran

Doporučená cena 330,- Kč

Koupit v e-shopu

Koupit v e-shopu (pdf)

 

Významná architektonická i urbanistická role nebo ideologický obsah zajistily kulturním domům v rámci poválečné architektury výjimečné postavení. Přesto zájem o ně roste teprve poslední dobou. Postupně totiž mizí předpojatost vůči „reliktům režimu“ a ony doslova lákají badatele, před nimiž stojí nelehký úkol zasadit toto téma do nepřehledného a vrstevnatého kontextu, který je komplikován neustálou proměnlivostí společenských i ekonomických požadavků doby. Právě proto monografie Mezi sjezdy a tanečními. Kapitoly z dějin kulturních domů sleduje vznik tohoto fenoménu již od počátku 20. století přes první republiku až po kapitoly o době poválečné, které jsou stěžejní. Nalezneme v nich nejen charakteristiku období se zaměřením na klíčové realizace, ale také zpracování společenské i legislativní situace, ve které domy vznikaly. Poznatky uvedené v této práci vycházejí z dobové literatury, archivních rešerší a autorovy znalosti většiny lokalit.

Ohlasy v médiích: 

Lidé už nevidí, v čem by kulturní domy měly být hodnotné. Jejich historii i architektonický význam připomíná kniha Mezi sjezdy a tanečními (Rozhlas.cz, 22. 7 2021)

Kulturáky typické i typizované (Artalk.cz, 23. 8. 2021)

Rozhovor s Lukášem Veverkou (ČRo Vltava, 21. 7. 2021)