Mezi sjezdy a tanečními

Koupit v e-shopu

Koupit v e-shopu (pdf)

LUKÁŠ VEVERKA

Vydavatel: Univerzita Karlova, Filozofická fakulta

ISBN 978-80-7671-016-0

Rok vydání: 2021 (1. vydání)

Vazba: V2

Rozsah: 255 stran

Jazyk: český (resumé anglicky, francouzsky)

Doporučená cena: 330,- Kč

Tisk: Tiskárna Protisk

Významná architektonická i urbanistická role nebo ideologický obsah zajistily kulturním domům v rámci poválečné architektury výjimečné postavení. Přesto zájem o ně roste teprve poslední dobou. Postupně totiž mizí předpojatost vůči „reliktům režimu“ a ony doslova lákají badatele, před nimiž stojí nelehký úkol zasadit toto téma do nepřehledného a vrstevnatého kontextu, který je komplikován neustálou proměnlivostí společenských i ekonomických požadavků doby. Právě proto monografie Mezi sjezdy a tanečními. Kapitoly z dějin kulturních domů sleduje vznik tohoto fenoménu již od počátku 20. století přes první republiku až po kapitoly o době poválečné, které jsou stěžejní. Nalezneme v nich nejen charakteristiku období se zaměřením na klíčové realizace, ale také zpracování společenské i legislativní situace, ve které domy vznikaly. Poznatky uvedené v této práci vycházejí z dobové literatury, archivních rešerší a autorovy znalosti většiny lokalit.

Ohlasy v médiích: 

Lidé už nevidí, v čem by kulturní domy měly být hodnotné. Jejich historii i architektonický význam připomíná kniha Mezi sjezdy a tanečními (Rozhlas.cz, 22. 7 2021)

Kulturáky typické i typizované (Artalk.cz, 23. 8. 2021)

Rozhovor s Lukášem Veverkou (ČRo Vltava, 21. 7. 2021)