Kádry rozhodují, ovšem. Předjaří, pražské jaro a počátky normalizace v proměnách systému ÚV KSČ

MARTIN ŠTEFEK

Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2019

ISBN 978-80-7308-905-4

ISBN 978-80-7308-906-1 (online: pdf)

151 stran

Doporučená cena 245,- Kč

Koupit v e-shopu

Koupit v e-shopu (pdf)

Kniha zachycuje dynamiku tzv. předjaří, pražského jara a rané fáze normalizace prostřednictvím studia proměn jednoho z klíčových mocenských instrumentů režimů sovětského typu – systému nomenklatury vládnoucí komunistické strany. Autor sleduje dobové debaty západní sovětologie a pracuje s tezí, podle níž modernizace souvisí s pluralizací. Modernizační tlaky (mj. diskurz vědeckotechnické revoluce) v šedesátých letech vedly k opětovnému promýšlení způsobu jmenování lidí do vysokých pozic v politickém systému, hospodářství a společenských organizacích. Práce popisuje rozvolnění rigidity kádrové politiky v období před lednem 1968 a její zhroucení vlivem demokratizace během pražského jara. Prezentace poznatků z archivního výzkumu pak poodhaluje proces „restaurace“ předlednového systému počátkem normalizace.

Ohlasy v médiích:

Téma: Komunistická strana (Dějiny a současnost 7/2020)

Minirecenze (A2 6/2020)

Ukázka: