Úvod do teorie jazykové správnosti

Koupit v e-shopu

Koupit v e-shopu (pdf)

 

MARTIN BENEŠ

Vydavatel: Univerzita Karlova, Filozofická fakulta

ISBN 978-80-7308-910-8

ISBN 978-80-7308-911-5 (online: pdf)

Rok vydání: 2019 (1. vydání)

Rozsah: 217 stran

Jazyk: český (resumé anglicky)

Doporučená cena: 295,- Kč

Typografická osnova: František Štorm

Sazba: studio Lacerta

Tisk: Tiskárna PROTISK s. r. o.

 

Kniha Úvod do teorie jazykové správnosti je pokusem vybudovat sociolingvistiku normativity jazyka. Vychází přitom ze specifické konceptualizace své předmětné oblasti, která počítá nejen s časoprostorovými, smysly vnímatelnými entitami – jazykovými prostředky, ale též s nečasoprostorovými, smysly nevnímatelnými entitami sociálními – inherentně normativními jazykovými pravidly, která distribuci těchto prostředků řídí. Úvodní část knihy tento přístup k vlastní předmětné oblasti vykládá a obhajuje, prostřední část se věnuje popisu a (jinde přehlíženým) vlastnostem takto nově nahlédnuté předmětné oblasti, závěrečná část pak – na tomto pozadí – rozebírá řadu problémů a otázek kolem klasické pojmové triády úzus – norma – kodifikace, se kterými se čeští lingvisté potýkali především v rámci „teorie jazykové kultury“ – zabývá se tu např. kritérii jazykové správnosti, vztahem kodifikace k reálnému užívání jazyka a jejími možnostmi ovlivnit jej, útvarovým členěním českého národního jazyka, jazykovými změnami (pronikáním nových prostředků do spisovného úzu) atp.

Ukázka: