„A tehdy pronesl strofu…“ Staroseverské příběhy o skaldech

Koupit v e-shopu

Koupit v eshopu (PDF)

Překlad: JIŘÍ STARÝ a kol.

Vydavatel: Univerzita Karlova, Filozofická fakulta

ISBN 978-80-7308-944-3 (print)

ISBN 978-80-7308-945-0 (online: pdf)

Rok vydání: 2019 (1. vydání)

Vazba: V8

Rozsah: 305 stran

Jazyk: český (resumé anglicky)

Doporučená cena: 440,- Kč

Sazba a zlom: Dušan Neumahr

Vyrobil: Togga, spol. s. r. o.

Tématem příběhů sebraných v této knize jsou životní peripetie staroseverských dvorských básníků doby vikinské (800—1066) a skandinávského středověku (1066—1397). Na rozdíl od známějších eddických písní či ság o Islanďanech, jejichž protagonisté pocházeli z úzce vymezených prehistorických či historických epoch, představují titulní postavy příběhů o skaldech podstatně barvitější historické spektrum. Najdeme mezi nimi nejstarší pololegendární tvůrce z počátku doby vikinské, skaldy velkých vikinských králů Knúta Mocného a Haralda Krutého, ale i pozdní básníky dožívající na královských a aristokratických dvorech Skandinávie vrcholného středověku. Kromě mnoha historických údajů a drobných postřehů o životě v době vikinské tak mohou příběhy ve svém celku demonstrovat i věc mnohem důležitější: jak zásadní roli hrála poezie v životě archaické skandinávské společnosti a jak se tato role v běhu věků měnila. Ač byly některé z příběhů o skaldech do češtiny přeloženy již dříve, teprve tato kniha dává českému čtenáři možnost seznámit se s žánrem příběhů o skaldech v jejich úplnosti.

Ohlasy v médiích:

Dávno čemu (Dějiny a současnost 8/2020)

Kdo byli muži, kteří dokázali opsat loď nebo meč desítkami způsobů? (iLiteratura, 28. 3. 2020)