Afekt, výraz, performance. Proměny melodramatického excesu v kinematografii těla

Koupit v e-shopu

JIŘÍ ANGER

Vydavatel: Univerzita Karlova, Filozofická fakulta

ISBN 978-80-7308-768-5

Rok vydání: 2018 (1. vydání).

Rozsah: 175 stran

Jazyk: český (resumé anglicky)

Doporučená cena: 330,- Kč

Sazba: Dušan Neumahr

Vyrobil: Togga

 

Kniha usiluje o dialog mezi současným afektivním obratem v humanitních vědách a zkoumáním filmové formy. Východisko tvoří model dvousměrného pohybu mezi melodramatickým excesem a afektovou teorií. Melodramatický (nad)žánr využívá určitý repertoár excesivních výrazových prostředků k vyjádření krajních emocionálních stavů či situací, zejména utrpení, které plyne z nedosažitelnosti objektu touhy. Tento melodramatický exces se typicky uplatňuje v momentech, kdy děj ustrne v symbolickém uspořádání a vše se soustředí na gesta a pózy ohromených postav. S daným druhem excesu pracují také četné experimentální filmy, které jej však skrze expresivní a performativní operace s prostorem, časem a tělesností proměňují natolik, až se stává afektivním. Pojem afekt, často vymezovaný jen abstraktně či negativně, lze potom chápat jako výsledek ozvláštnění emocionálních znaků, který vyjevuje, jakým způsobem se těla a objekty zasažené patosem mohou měnit, aniž by se ustálily v rozpoznatelných gestech či symbolech. Na základě specifických stylistických mechanismů tak afekt získává svébytnou estetickou variantu, totiž variantu melodramatickou. Rozbor konkrétních filmů Wernera Schroetera, Kennetha Angera či Carmela Beneho v kontextu spřízněné umělecké a experimentální tvorby ukazuje, jak tento dvousměrný model funguje a jaké podněty může přinést jak pro studium afektů, tak pro filmovou teorii.

Ohlasy v médiích:

Filmová poetika afektu (ArteActa 2018/2)

O afektu a melodramatu (ILUMINACE 2018/3)

Ukázka: