Básně a místa. Eseje o poezii

Koupit v e-shopu

JOSEF HRDLIČKA KLÁRA SOUKUPOVÁ MICHAL ŠPÍNA (EDS.)

Vydavatel: Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta

ISBN 978-80-7308-577-3

Rok vydání: 2015 (1. vydání)

Rozsah: 315 stran + CD

Jazyk: český (resumé anglicky)

Doporučená cena: 345,- Kč

Obálka: Jana Vahalíková

Typografie a sazba: Dušan Neumahr

Tisk: Tiskárny Havlíčkův Brod, a.s.

 

Knihu tvoří šestapadesát esejů věnovaných konkrétním básnickým textům a autorům od starověku až po současnost, které výběrově zachycují různé lokality a typy míst v poezii. Každá báseň někde je a jednotlivé texty nabízejí odpovědi na otázku kde. Autorský kolektiv, koordinovaný Josefem Hrdličkou a složený ze studentů literární komparatistiky, filozofie a příbuzných oborů na Univerzitě Karlově, ukazuje, že spojení mezi poezií a místem je velmi podnětnou oblastí v myšlení o literatuře. Do širokého kontextu tohoto mnohovrstevnatého vztahu básní a míst uvádí souhrnná studie, jádro publikace představují eseje, které komentují a odhalují díla slavných autorů, jako jsou Walt Whitman, Ovidius, Vítězslav Nezval nebo Friedrich Hölderlin, ale i tvorbu básníků méně známých nebo pro český kontext nově objevovaných a překládaných. Texty původně vznikly pro cyklus Důvěrná sdělení na stanici Český rozhlas Vltava a publikaci doprovází CD se záznamy vybraných pořadů. Čtenář tedy může porovnávat jejich psanou podobu s rozhlasovým ztvárněním. Uspořádání i zpracování antologie poskytuje inspirativní pohled na vybrané kapitoly světové i české poezie.

Video:

Básně a místa. Eseje o poezii (trailer)

Ohlasy v médiích:

Místa viděná verši (iLiteratura, 9. 6. 2016)

Vzývat závrať beze jména. Eseje o vztahu poezie a míst (A2 4/2017)

Rozhlas, kniha, konference (Česká literatura 4/2016, s. 600-605)

Kapitoly z imaginativní básnické topografie (iLiteratura, 9. 6. 2016)

Básně číst, slyšet, dýchat, žít (Tvar 4/2016, 25. 2. 2016)

Liberatura: S knihou Básně a místa procestujete Altiplano i český obývák (Radio Wave, 20. 1. 2016)
Pedagogové a studenti FF UK mapují poetiku míst (iForum, 20. 1. 2016)
Rozhovor s Josefem Hrdličkou a Michalem Špínou (Český rozhlas Vltava, Mozaika, 19. 1. 2016)
Co všechno se dá z básně dozvědět o místě jejího vzniku (Oko Kosmasu, 18. 1. 2016)

Ukázka: