Bělorusko mimo Bělorusko. Běloruští intelektuálové v meziválečném Československu

Koupit v e-shopu

PETR HLAVÁČEK – PAVEL KOTAU

Vydavatel: Univerzita Karlova, Filozofická fakulta

ISBN 978-80-7308-687-9

Rok vydání: 2016 (1. vydání).

Rozsah: 144 stran

Jazyk: český (resumé anglicky)

Doporučená cena: 190,- Kč

Obálka, typografie a sazba: Dušan Neumahr

Tisk: Togga, spol. s.r.o., Praha

 

Kniha Bělorusko mimo Bělorusko. Běloruští intelektuálové v meziválečném Československu vznikla jako doprovodná publikace stejnojmenné výstavy uspořádané na podzim 2016 na FF UK. Prostřednictvím biogramů významných osobností někdejší běloruské exilové komunity připomíná pražské akademické obci i širší české veřejnosti často tragická dilemata běloruských intelektuálů, vědců a literátů první poloviny 20. století, kteří výrazně přispívali k dynamice kulturního, intelektuálního i politického života v prvorepublikové Praze. Zároveň je poukazem na tradici česko‑běloruské interakce v akademickém prostředí, pokračující také v dnešních časech, kdy Bělorusko hledá své místo mezi Evropskou unií a Ruskou federací. Kniha vznikla u příležitosti 95. výročí tzv. Ruské pomocné akce (1921–2016), díky níž se mohli v Československu usadit exulanti z někdejšího Ruského impéria, nejen Rusové a Ukrajinci, ale i poněkud opomíjení Bělorusové. Budiž nám, dnešním Čechům a Češkám, tento výraz lidské solidarity inspirací i v aktuálních turbulencích současné Evropy a světa.

Ukázka: