Cyrilometodějská tradice v 19. a 20. století, období rozkvětu i snah o umlčení

Koupit v e-shopu

MAREK JUNEK (ED.)

Vydavatel: Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta ve spolupráci s vydavatelstvím Togga

ISBN 978-80-7308-513-1 (Univerzita Karlova v Praze)

ISBN 978-80-7476-057-0 (Togga)

Rok vydání: 2013 (1. vydání)

Rozsah: 268 stran

Jazyk: český (resumé anglicky)

Doporučená cena: 340,- Kč

Obálka: Jana Vahalíková

Sazba: Dušan Neumahr

Tisk: Tiskárny Havlíčkův Brod, a. s.

 

Kolektivní monografie Cyrilometodějská tradice v 19. a 20. století, období rozkvětu i snah o umlčení vznikla jako jeden z výstupů oslav 1150. výročí příchodu Konstantina a Metoděje na Velkou Moravu v roce 2013 a navazuje na stejnojmennou konferenci, které se zúčastnili přední historici, kunsthistorici, etnografové, politologové a religionisté z České republiky a ze Slovenska. Monografie analyzuje rozličné podoby cyrilometodějská tradice v 19. a 20 století a všímá si jejího odrazu ve formování národních identit v českých zemích. Sleduje, jaká byla úloha cyrilometodějství nejen v období formování novodobého českého a slovenského národa, ale také jakou roli sehrála v boji proti totalitním režimům a jaké je její místo v jednotlivých církvích na území českých zemí a Slovenska. A v neposlední řadě popisuje, jakou zanechala stopu v umění a v lidové tradici v 19. a 20. století.

Ukázka: