Dotazník vývoje komunikace II. Dotazník pro diagnostiku jazykového vývoje ve věkovém rozmezí 16 až 30 měsíců (Příručka a normy + Dotazník)

Rozebráno

FILIP SMOLÍK – JAROSLAVA TURKOVÁ – KLÁRA MARUŠINCOVÁ – VERONIKA MELECHOVÁ

Vydavatel: Univerzita Karlova, Filozofická fakulta

ISBN 978-80-7308-753-1

Rok vydání: 2017 (1. vydání)

Rozsah: 99 stran

Jazyk: český

Doporučená cena: 350,- Kč

Sazba: studio Lacerta

Tisk: Tiskárna PROTISK s. r. o., České Budějovice

 

Velikost slovní zásoby je důležitým indikátorem mentálního vývoje. Osvojování slovníku patří k nejnápadnějším aspektům osvojování jazyka a z běžné zkušenosti víme, že s věkem rychle roste velikost i různorodost slovní zásoby. Proto je užitečné mít k dispozici nástroje, které měří úroveň vývoje slovní zásoby v různých obdobích života dětí i dospělých. Tato příručka předkládá jednu takovou metodu, která je zaměřena na studium osvojování slovní zásoby v začátcích procesu osvojování, od doby, kdy děti říkají teprve několik desítek až stovek slov, případně ještě méně. Metoda pokrývá období, kdy dochází k rychlému rozvoji jazykových schopností a slovní zásoby: typický výkon na počátku sledovaného období je méně než 20 slov, zatímco na konci je to kolem 400 slov. Předkládaná metoda se opírá o informace od rodičů, kteří jsou ve sledovaném raném věku nejlepším zdrojem informací o dítěti. Metoda v praxi umožňuje ověřit, zda děti v období do 2,5 roku splňují věková očekávání ve vývoji slovní zásoby a některých dalších aspektů používání jazyka. Dovolí tak včasnou identifikaci dětí, u kterých lze pozorovat zvýšené riziko vývojových poruch jazyka. Nástroj má celou řadu dalších možných aplikací v praxi i ve výzkumu, a česká profesionální komunita tak získává prostředek, který se s úspěchem používá už v několika desítkách jazyků.