Egon Hostovský. Literární dobrodružství českého židovského spisovatele ve 20. století

Rozebráno

Koupit v e-shopu (pdf)

VÁCLAV VANĚK – JAN WIENDL (eds.)

Vydavatel: Univerzita Karlova, Filozofická fakulta

ISBN 978-80-7308-887-3 (print)

ISSN 2336-6680 (online: pdf)

Rok vydání: 2018 (1. vydání)

Rozsah: 146 stran

Jazyk: český (resumé anglicky)

Doporučená cena: 200,- Kč

Sazba: Dušan Neumahr

Vyrobil: Togga

U příležitosti 110. výročí narození prozaika Egona Hostovského (23. 4. 1908, Hronov – 7. 5. 1973, Montclair, New Jersey, USA) uspořádal 20. dubna 2018 Ústav české literatury a komparatistiky Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze konferenci věnovanou jeho dílu. Předložená kolektivní monografie je komponovaným výstupem z tohoto mezinárodního odborného setkání. Texty obsažené v knize jsou rozvrženy do tří oddílů. V prvním z nich, nazvaném Dílo Egona Hostovského. O ctihodném povolání kouzla zbaveném, jsou zastoupeny tři texty, které rozvíjejí několik klíčových témat a otázek, jež byly editory vytyčeny jako výchozí pro jednání konference. Druhý oddíl s titulem Šestkrát v hlavní úloze. Poetika díla Egona Hostovského v letech první Československé republiky a prvního exilu (1923–1948) zahrnuje šest kapitol, které se různorodým způsobem dotýkají rozličných aspektů poetiky Hostovského děl v prvních dvou desetiletích jeho umělecké tvorby. Třetí oddíl s názvem Nezvěstný? Tvorba a recepce díla Egona Hostovského v období druhého exilu (1948 – 1973) se zaměřuje na otázky poválečné Hostovského tvorby a její odborné a kritické recepce.

Ohlasy v médiích:

Obsáhlý sborník rozebírá Egona Hostovského z mnoha různých úhlů (Literarky.cz, 11. 2. 2019)