Evropa!!? Fragmenty českého přemýšlení o Evropě 1918–1989

Koupit v e-shopu

PETR HLAVÁČEK

Vydavatel: Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta

ISBN 978-80-7308-511-7

Rok vydání: 2014 (1. vydání)

Rozsah: 153 stran

Jazyk: český (resumé anglicky)

Doporučená cena: 190,- Kč

Obálka, typografie a sazba: Dušan Neumahr

Tisk: nakladatelství Togga s. r. o.

 

Před dvěma sty lety se Češi začali vědomě proměňovat v moderní politický národ. Během evoluce roku 1848 znělo také v Praze ono heslo „Celá Evropa na nás hledí!“, dosvědčující, že se vznikající české politické elity považovaly za autonomního aktéra celoevropského dění. Tento proces později vyústil v plné obnovení české státnosti ve formě republikánského Československa. Následné dynamické třicetiletí 1918–1948 pak představovalo klíčovou epochu sebereflexe českých politických, intelektuálních a kulturních elit ve vztahu k Evropě i oné geopolitické dichotomii Západ–Východ. Kniha Evropa!!? Fragmenty českého přemýšlení o Evropě 1918–1989, vycházející u příležitosti 10. výročí členství České republiky v Evropské unii, poukazuje prostřednictvím myšlenek známých i opomíjených osobností na skutečnost, že reflexe evropanství představovala vždy nedílnou součást mnohovrstevnaté české existence.

 

Ohlasy v médiích:

České vize Evropy – Host Studia Leonardo: historik Petr Hlaváček (Český rozhlas Leonardo, 10. 6. 2014)