„I do daleka vede cesta…“. Vybrané studie z literární komparatistiky a moderní německé literatury

Koupit v e-shopu

JOSEF ČERMÁK

Vydavatel: Univerzita Karlova, Filozofická fakulta

ISBN 978-80-7308-700-5

Rok vydání: 2017 (1. vydání)

Vázaná vazba (V8) s přebalem

Rozsah: 575 stran

Jazyk: český (resumé anglicky)

Doporučená cena: 440,- Kč

Obálka a typografie: Jana Vahalíková

Sazba z písma Fedra: Dušan Neumahr

Tisk: Togga, spol. s.r.o., Praha

 

Citátem z Franze Kafky je nazván svazek vybraných studií Josefa Čermáka, literárního historika a komparatisty, romanisty a germanisty, překladatele a editora, specialisty na dílo Franze Kafky. Tyto studie zachycují autorovo celoživotní dílo (nejstarší z nich je z roku 1949, nejmladší z roku 2015) a jsou členěny do tří velkých okruhů představujících hlavní pole autorova zájmu. První oddíl je věnován studiím ze světové literatury a komparatistiky a obsahuje vedle textů zaměřených na komparatistickou analýzu textů z francouzské a německé literatury též syntetickou studii o fenoménu tzv. černého románu a vzpomínky na Václava Černého, dokumentující mj. vývoj literární komparatistiky v Československu. Druhý okruh textů je věnován česko-německým kulturním vztahům se zvláštním důrazem na pražskou německo-židovskou literaturu. Konečně oddíl poslední se zabývá tématem, kterému se Josef Čermák věnoval nejvíce, totiž životem a dílem Franze Kafky a jeho českou a světovou recepcí.

Ohlasy v médiích:

Od Rukopisů k Rudišovi. Hledání cest české literatury 20. století k německému čtenáři (CzechLit.cz, 25. 1. 2022)

Josef Čermák oddaně sloužil svaté věci literatury (ČT Art – Artzóna, 21. 1. 2020)

Zemřel Josef Čermák, jeden z nejzasvěcenějších českých vykladačů díla Franze Kafky (Literarky, 14. 1. 2020)

Píše Záviš Šuman (E*forum, 29. 5. 2019)

Cenné ohlédnutí za cenným dílem (Oko Kosmasu, 8. 6. 2017)

Franz Kafka v Assicurazioni Generali (ukázka z knihy, Litikon roč. 2, č. 1)

Věda i umění (iLiteratura.cz, 4. 5. 2017)

Ukázka: