Italská literatura v Čechách a na Slovensku. Bibliografie italských literárních děl přeložených do češtiny a slovenštiny, vydaných od počátku knihtisku do současnosti, a přeložených netištěných divadelních her a operních libret inscenovaných od 18. století

Koupit v e-shopu

JITKA KŘESÁLKOVÁ

Vydavatel: Univerzita Karlova, Filozofická fakulta

ISBN 978-80-7308-720-3 (print)

ISBN 978-80-7308-721-0 (online: pdf)

Rok vydání: 2017 (1. vydání)

Vázaná vazba (V8) s přebalem

Rozsah: 644 stran

Jazyk: český (resumé anglicky)

Doporučená cena: 550,- Kč

Obálka a typografie: Jana Vahalíková

Sazba z písma Fedra: Dušan Neumahr

Vyrobila Togga, spol. s. r. o., Praha

 

Publikace je rozdělena do dvou oddílů. První část obsahuje tištěné překlady italské prózy, poezie a divadelních her včetně libret, od prvotisků až po současnost (do r. 2015 včetně, částečně 2016). Zachycuje všechny přeložené spisovatele, které se podařilo zjistit, bez ohledu na jejich význam. Vyloučena byla pouze díla ryze odborná, např. technická, lékařská apod. V druhé části jsou zařazeny překlady netištěných divadelních her a oper uvedených v Čechách a na Slovensku od 18. století dodnes. Každá bibliografická pozice obsahuje základní data o autorovi, o originálu i překladu a jeho vydání, u titulů pouze inscenovaných i informace o provedení: jméno divadla a jeho sídlo, datum premiéry a jména dirigenta a režiséra. Kromě předmluvy a ediční poznámky je kniha opatřena rejstříkem překladatelů a autorů úvodů, doslovů a poznámek i rejstříkem chronologickým a česko­italskými seznamy divadel a vydavatelů uvedených pro úsporu místa zkratkami.

Ukázka: