Kacířská univerzita. Osobnosti pražské utrakvistické univerzity 1417–1622

Koupit v e-shopu

PETR HLAVÁČEK et al.

Vydavatel: Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, nakladatelství Togga s. r. o.

ISBN 978-80-7308-481-3 (FF UK).

ISBN 978-80-7476-037-2 (Togga).

Rok vydání: 2013 (1. vydání).

Rozsah: 159 stran

Jazyk: český

Doporučená cena: 190,- Kč

Obálka, typografie a sazba: Dušan Neumahr

Tisk: Togga, spol. s.r.o., Praha

 

Povědomí o tradici pražské utrakvistické univerzity a jejím pedagogickém, vědeckém a obecně kulturním a politickém působení od 15. do 17. století je v širší veřejnosti nevelké a rovněž v akademické obci se ještě dnes můžeme setkat s jistou distancí vůči „husitství“, tj. české reformaci, jako by šlo o něco barbarského, bez vazby na evropskou a západní kulturu. Na krátkých životopisech několika vybraných osobností, spojených svým životem a dílem s pražskou Univerzitou Karlovou pozdního středověku a raného novověku, se pokoušíme ukázat, že i tehdy byla Praha jedním z center evropského intelektuálního kvasu.