Káhira. Architektura a umění islámského velkoměsta

Koupit v e-shopu

HANA BENEŠOVSKÁ – HANA NOVÁKOVÁ – ŠTĚPÁN MACHÁČEK

Vydavatel: Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta ve spolupráci s Českým egyptologickým ústavem

ve vydavatelství Togga

ISBN 978-80-7308-288-8 (Univerzita Karlova v Praze)

ISBN 978-80-87258-25-5 (Togga)

Rok vydání: 2009 (1. vydání)

Rozsah: 318 stran

Jazyk knihy: český

Doporučená cena: 270,- Kč

Grafická úprava a sazba: Lukáš Přibáň

Tisk: Tiskárny Havlíčkův Brod, a. s.

 

Káhiru, hlavní město Egypta a nejlidnatější město afrického kontinentu, lze považovat za skutečnou studnici pokladů islámské architektury a umění vůbec – i proto byla vedle dalších významných islámských urbanistických celků zapsána do seznamu světového dědictví UNESCO. Jednotlivé „slohy“ se zde nerušeně vyvíjely od obsazení Egypta vojsky Amra ibn al-Áse roku 641 n. l. přinejmenším do konce osmanské vlády v závěru 18. století. Na rozdíl od jiných islámských metropolí nikdy nebyla zničena vpádem vojsk, a dochovaly se v ní tudíž i stavby z nejstarších období arabského osídlení. Dnešní mnohamiliónová Káhira v sobě stále skrývá tento historický odkaz. Naší ambicí je přispět k jejich lepšímu poznání a pochopení celé bohaté kultury islámského Egypta vůbec. Vždyť Káhiru hojně navštěvují i čeští cestovatelé. Ti se zde obvykle poprvé setkávají s islámským městem, jež však často zůstává nepochopeno, a jeho bohatství neodkryto. Naše kniha Káhira. Architektura a umění islámského velkoměsta může být prvním krokem k novému objevování tohoto živého, pulzujícího místa. Její struktura, hloubka informací, názorné plány a mapy by čtenáři měly usnadnit základní orientaci. Text pochází z pera autorů, kteří se Egyptem dlouhodobě odborně zabývají a v Káhiře dlouhodobě pobývají: islámskou architekturu a urbanismus zpracoval Štěpán Macháček, umělecké řemeslo a historické přehledy Hana Nováková, kapitoly o koptských dějinách a umění Hana Benešovská. Početný soubor fotografií Jana Brodského přináší jedinečnou vizuální informaci o současném stavu káhirských památek. Tato originální série vznikala v říjnu 2009 i na místech, kam běžní návštěvníci této metropole na kulturním rozhraní Afriky, Asie a Evropy obyčejně nezavítají.

 

Ohlasy v médiích:

Přemýšlení v šedé barvě. Složitý svět a život káhirské architektury v rozhovoru s Hanou Benešovskou (iForum)

Recenze: Káhira, skrytý půvab islámské architektury (ČT24.cz, 28. 12. 2009)