Kreiského éra v Rakousku a období normalizace v ČSSR

Koupit v e-shopu

MICHAL STEHLÍK – GERALD M. SPRENGNAGEL (eds.)

Vydavatel: Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, nakladatelství Togga s. r. o.

ISBN 978-80-7308-480-6 (FF UK)

ISBN 978-80-7476-040-2 (Togga)

Rok vydání: 2013 (1. vydání)

Rozsah: 245 stran

Jazyk: český (resumé anglicky, německy)

Doporučená cena: 245,- Kč

Obálka: Jana Vahalíková

Typografie a sazba: Dušan Neumahr

Tisk: Tiskárna PROTISK s.r.o., České Budějovice

 

Publikace je jedním z výstupů Stálé konference rakouských a českých historiků, která vznikla v roce 2009 a zabývá se kontinuálně problematikou moderních česko-rakouských dějin. Pohled na situaci po roce 1969 v obou zemích přináší zajímavé porovnání vývoje ve střední Evropě: na jedné straně žily obě země v odlišných politických systémech – nejen symbolicky rozděleny železnou oponou, na straně druhé jsou si četné kulturní či sociální fenomény na obou stranách této hranice mnohdy překvapivě blízké. Různorodost a originalita přístupů k tomuto období a mnohá srovnání pak jednoznačně dokazují, že dějiny normalizovaného Československa nelze v žádném případě vnímat jako izolovanou historii.