Literární studie a stati II

Koupit v e-shopu

OTOKAR FISHER

Vydavatel: Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta

ISBN 978-80-7308-536-0

Rok vydání: 2015 (1. vydání)

Rozsah: 642 stran

Jazyk: český (resumé anglicky)

Doporučená cena: 440,- Kč

Obálka, typografie a sazba: Dušan Neumahr

Tisk: Tiskárny Havlíčkův Brod, a.s.

 

Nejvýznamnější představitel české germanistiky v období před druhou světovou válkou Otokar Fischer (1883–1938) se rovněž podstatně zapsal do dějin literárněvědné bohemistiky a oboru propojujícího zájmy obou filologií, germanobohemistiky, výraznou pozornost věnoval otázkám teatrologickým. Během pětatřicetileté odborné kariéry zveřejnil bezmála tři tisíce příspěvků ve vědeckých publikacích, sbornících, časopisech i v denním tisku, psaných kromě češtiny též v němčině a francouzštině. Pro přítomný výbor jich editor vybral 165 a seřadil je do sedmi oddílů ve dvou svazcích. Sv. 2: Práce germanistické přinášejí kromě goethovských, nietzschovských, wedekindovských či krausovských pojednání též jednu z prvních Fischerových studií, o H. W. Gerstenbergovi jako literárním kritikovi a recenzentovi Hamburgische Neue Zeitung; studie a stati o ostatních literaturách, práce komparativní a články o překladech se v sedmatřiceti textech věnují např. dílům Marlowovým, Shakespearovým, Nietzschovým, Strindbergovým nebo vztahům mezi literární látkou anglickou a francouzskou, německou a anglickou, českou a německou apod. Studie k otázkám formy pojednávají o specifice volného verše, charakteru českého rýmu a přízvuku nebo o podobě Kollárova sonetu či Březinova rýmu. Do následujícího oddílu, Literární publicistika, jsou vybrány osobněji laděné články či vzpomínky, stati, které se zabývají spisovatelskými biografiemi či situací v Německu po nacistickém převratu.

Ohlasy v médiích:

Otokar Fischer: Sen v koutku oka přelévá se v realitu (H-aluze 35/2016)

Michael Špirit o Otokaru Fischerovi v pořadu U zavěšené knihy (ČT Art, 6. 5. 2015)
Práce Otokara Fischera se po 30 letech konečně dočkaly vydání (Forum 29/2015)
Splácení dluhu (Kultura21, 14. 4. 2015)
Píše Michael Špirit (Echa, 30. 10. 2013)

Ukázka: