(Ne)šťastná Ukrajina. Osobnosti Ukrajinské svobodné univerzity v Praze 1921–1945

Koupit v e-shopu

PETR HLAVÁČEK MYCHAJLO FESENKO

Vydavatel: Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta

ISBN 978-80-7308-581-0

Rok vydání: 2015 (1. vydání)

Brožovaná

Rozsah: 164 stran

Jazyk: český (resumé anglicky)

Doporučená cena: 190,- Kč

 

Kniha (Ne)štastná Ukrajina. Osobnosti Ukrajinské svobodné univerzity v Praze 1921–1945 vznikla na základě stejnojmenné výstavy uspořádané na FF UK u příležitosti rozporuplného 70. výročí přesunu této ukrajinské vzdělávací instituce z Prahy do Mnichova. Prostřednictvím biogramu jejích profesorů a docentů, často vynikajících ukrajinských vědců a intelektuálů, by chtěla pražské akademické obci, širší české veřejnosti a zdejší ukrajinské komunitě připomenout světla i stíny osudu ukrajinského exilu v turbulencích první poloviny 20. století a jeho přínos české i evropské vědě a kultuře. Budiž to v časech, kdy současná Ukrajina usiluje před očima Evropy o udržení demokracie a svobody, bojujíc nadto o svou státní samostatnost a mezinárodní svéprávnost, považováno za symbolické pootevření jedné z kapitol mnohovrstevnaté historie česko-ukrajinských vztahů.

 

Ohlasy v médiích: 

Osudy ukrajinských intelektuálů byly často tragické (rozhovor s Petrem Hlaváčkem, ČRo Plus)