Vytěsněná elita. Zapomínaní učenci z Německé univerzity v Praze

Rozebráno

PETR HLAVÁČEK – DUŠAN RADOVANOVIČ

Vydavatel: Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, nakladatelství Togga s. r. o.

ISBN 978-80-7308-441-7 (FF UK)

ISBN 978-80-7476-022-8 (Togga)

Rok vydání: 2012 (1. vydání)

Rozsah: 172 stran

Jazky: český

Doporučená cena: 190,- Kč

Obálka, typografie a sazba: Dušan Neumahr

Tisk: nakladatelství Togga s. r. o.

 

Fotografii na obálce pořídila roku 1941 v protektorátní Praze agentura Centropress. Publikována byla v antisemitské knize Tajemství pražského hřbitova (Praha 1942), která je překladem části kontroverzního románu Biarritz, jehož autorem měl být John Retcliff. Za pseudonymem se skrývá německý spisovatel a sveřepý antisemita Herrmann Goedsche (1815–1878), uctívaný nacionálními socialisty. Fotografie je propagandisticky inscenována a představuje koláž skutečných židovských obyvatel Prahy. Ti měli být nejprve vizuálně vytěsněni a tím izolováni v rámci pražské městské komunity, aby pak byli z jejího středu odstraněni také fyzicky a nakonec zavražděni v koncentračních táborech. Snímek je tak symbolickým úvodem ke knize Vytěsněná elita, jež se snaží upozornit na významné osobnosti Německé univerzity v Praze, vytěsňované z naší národní paměti nacionálně-socialistickým a později i komunistickým režimem.

Rezensionen (Bohemia_54_2014)

Výstava „Vytěsněná elita“ připomíná židovské učence z předválečné Německé univerzity v Praze (Český rozhlas, 4. 12. 2011)