Chvála blbosti. Z Prahy do Irkutska a zpět v patnácti stech povídkách a jednom románu

Koupit v e-shopu

Koupit v e-shopu (pdf)

ANNALISA COSENTINO

Vydavatel: Univerzita Karlova, Filozofická fakulta

ISBN 978-80-7308-710-4

ISBN 978-80-7308-846-0 (online: pdf)

Rok vydání: 2017 (1. vydání)

Vazba: V2

Rozsah: 144 stran

Jazyk: český (resumé anglicky)

Doporučená cena: 175,- Kč

Obálka a typografie: František Štorm

Sazba a zlom: Studio Lacerta

Tisk: Tiskárna PROTISK, s. r. o., České Budějovice

Knižní studie italské bohemistky Annalisy Cosentino je pokusem o výklad poetiky děl Jaroslava Haška. Systematicky analyzuje spisovatelovy práce od raných črt a povídek až k notorickým (a nedokončeným) Osudům dobrého vojáka Švejka za světové války. S rozborem uměleckého textu, v němž mj. sledujeme postupný vývoj literární postavy dobrého vojáka, se prolínají pasáže o Haškově biografii. Střídající se pásma postupují v zásadě chronologicky, a když Hašek přibližně v polovině knihy „umírá“, rozvíjí autorka původní interpretaci velkého románu, při níž věnuje zvláštní pozornost prostoru a času, povaze vyprávění a jazyku. Jako jednu z možných „švejkovských“ filiací nabízí americký typ kolportážní literatury pro děti a mládež, který se v osmdesátých a devadesátých letech 19. století překládal do němčiny i češtiny, a náruživý čtenář Jaroslav Hašek některé tituly tohoto žánru mohl znát. V závěru práce rekapituluje autorka nejvlivnější interpretace Osudů v literatuře předmětu a sleduje Švejkovy metamorfózy v dalších druzích umění, na divadle a ve filmu.

Ohlasy v médiích:

Švejk je geniální vynález – rozhovor s Annalisou Cosentino (A2, 30. 3. 2021)

Ukázka: