Interpretační sémantika. Úvod do textové teorie Françoise Rastiera

Koupit v e-shopu

Koupit v e-shopu (pdf)

TOMÁŠ KOBLÍŽEK

Vydavatel: Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta

ISBN 978-80-7308-578-0

ISBN 978-80-7308-842-2 (online: pdf)

Rok vydání: 2015 (1. vydání)

Vazba: V2

Rozsah: 204 stran

Jazyk: český (resumé anglicky)

Doporučená cena: 225,- Kč

Obálka a typografie: František Štorm

Sazba a zlom: Studio Lacerta

Tisk: Tiskárna PROTISK, s. r. o., České Budějovice

Interpretační sémantika je teorií textu čerpající ze strukturalistické a hermeneutické tradice. Na jedné straně se v ní předpokládá, že význam každé výpovědi závisí na jazykovém systému, který mluvčí svou promluvou realizuje. Na druhé straně je v ní zohledněn fakt, že význam je určován také jedinečným kontextem, do nějž je výpověď zasazena, a konkrétní formou jejího uspořádání. V tomto ohledu je přístup interpretační sémantiky vhodný pro analýzu a výklad literárních děl, nakolik je jejich smysl přímo odvislý od jejich struktury a nakolik se často odkrývá pouze při zohlednění zvláštních kontextových vazeb. François Rastier (*1945), hlavní představitel interpretačního přístupu v sémantice, je francouzský lingvista.  Principy své teorie shrnuje ve dvou knihách: Interpretační sémantika (1987) a Smysl a textualita (1989).

Ukázka: