Podoby skazu. K jedné linii moderní prozaické tvorby

Koupit v e-shopu

Koupit v e-shopu (pdf)

HANA KOSÁKOVÁ

Vydavatel: Univerzita Karlova, Filozofická fakulta

ISBN 978-80-7308-938-2

ISBN 978-80-7308-939-9 (online: pdf)

Rok vydání: 2019 (1. vydání)

Vazba: V2

Rozsah: 234 stran

Jazyk: český (resumé anglicky, rusky)

Doporučená cena: 270,- Kč

Obálka a typografie: František Štorm

Sazba a zlom: studio Lacerta

Tisk: Tiskárna PROTISK

Kniha se zabývá jedním z fenoménů narativní strategie, který ruský literární vědec Boris M. Ejchenbaum na počátku 20. století pojmenoval termínem „skaz“ a spojil s oblastí spontánního mluveného vyprávění. Výklad je rozdělen do dvou částí: důraz první je položen na teoretické uchopení problematiky, kdežto těžiště druhé je v interpretacích konkrétních uměleckých textů. V rámci prvního oddílu je načrtnut kontext formalistického přemítání o literatuře (zejména prózy) jakožto báze, odkud Ejchenbaumovo uvažování vyrůstá. Nastíněna je rovněž recepce Ejchenbaumova pojetí, která se pohybovala od vřelého přijetí (především v rámci širšího okruhu formální školy) přes ostrou kritiku až k dalšímu rozvíjení. Hlavní osu tvoří vystoupení dvou vědců-kritiků: V. Vinogradova a M. Bachtina, v jejichž analýzách se ale (zejména u Bachtinovy koncepce „dialogu“) ukazují četné skryté paralely s Ejchenbaumovým myšlením. Pro koncipování interpretační části jsou voleny rozmanité texty, které dovolují ukázat škálu výkladových možností. Cílem je postihnout jednak modifikace, ale i jednotnou linii moderní prozaické tvorby, nahlíženou prostřednictvím performativity. Interpretované texty mají představovat jakési krajní polohy skazového vyprávění; jsou vybrány především z literatury ruské (Avvakum, Leskov, Zoščenko, Aleškovskij, Viktor Jerofejev, Sokolov, Venědikt Jerofejev, Limonov, Petruševská), ale i české (Hrabal, Vaculík).

Ohlasy v médiích:

Rozhovor o knize s bohemistou Vratislavem Färberem (Český rozhlas – Vltava, 3. 3. 2020, 8:44)