Protetické v- v češtině

JAN CHROMÝ

Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2017

ISBN 978-80-7308-717-3

ISBN 978-80-7308-860-6 (online: pdf)

281 stran

Doporučená cena 295,- Kč

Koupit v e-shopu

Koupit v e-shopu (pdf)

Kniha představuje soustavnou analýzu vzniku, vývoje a současného užívání specifického prostředku mluvené češtiny zvaného protetické v­. Je zde představena hypotéza o dřívějším vzniku tohoto prostředku, než se obvykle uvádí. Zároveň je důraz kladen na metodologické aspekty výzkumu jazykové variace. Z této perspektivy je pak kriticky hodnocena dosavadní literatura věnovaná tomuto problému. Hlavní část knihy tvoří vlastní kvantitativně orientovaný výzkum užívání protetického v­ v pěti českých městech: Praze, Plzni, Českých Budějovicích, Hradci Králové a Brně. Výzkum využívá metody variační sociolingvistiky a snaží se odhalit jazykové a sociální faktory, které ovlivňují užívání zkoumaného jevu. Představené výsledky poukazují na to, že protetické v­ je v současnosti na ústupu, a to jak v oblastech na okraji území, kde se tradičně používalo (např. Brno), tak v oblastech v jádru tohoto území (např. Praha). Kniha je podnětná jak pro zájemce o jazykově zeměpisnou problematiku, tak pro čtenáře zabývající se empirickou lingvistickou metodologií jako takovou.

Ohlasy v médiích:

Vopice už vokno nevoběhne. Z češtiny podle jazykovědců mizí protetické V (Rozhovor s Janem Chromým na ČT24, 18. 7. 2018)

Ukázka: