Arabský román. Vznik a vývoj uměleckého žánru (1830–1930)

Koupit v e-shopu

Koupit v e-shopu (pdf)

FRANTIŠEK ONDRÁŠ

Vydavatel: Univerzita Karlova, Filozofická fakulta

ISBN 978-80-7308-754-8 (print)

ISBN 978-80-7308-755-5 (online: pdf)

Rok vydání: 2017 (1. vydání)

Vazba: V2

Rozsah: 144 stran

Jazyk: český (resumé anglicky)

Doporučená cena: 195,- Kč

Typografická osnova: František Štorm

Sazba z písma Skolar: Dušan Neumahr

Vyrobil: Togga

 

Kniha se zabývá formativním obdobím moderní arabské prózy v kontextu arabské kulturní a literární obrody – nahdy. Monografie přináší nový pohled na úlohu arabských obrozeneckých autorů při hledání literárních forem a metod směřujících ke vzniku moderního arabského románového žánru. Cesty arabských obrozenců do Evropy dokládají jejich snahu získat vědomosti nejen o vývoji moderní evropské literatury, ale i celé společnosti. Arabští autoři tak nacházeli v Evropě inspiraci pro svou literární tvorbu a také pro rozsáhlé reformy, které chtěli uskutečnit ve své vlasti (Egyptě, Levantě, Tunisku aj.). Kapitoly týkající se typologie arabského románového žánru obsahují odpovědi na řadu zkoumaných otázek a současně přinášejí řadu hypotéz, jimiž se v současné době zabývá arabská i západní literární kritika. Během devatenáctého a první poloviny dvacátého století se arabský román stal respektovaným uměleckým žánrem, který seznamoval své čtenáře s životem Evropanů a zároveň s měnícími se společenskými a kulturními poměry v arabském světě.