Hans Peter Hallbeck: Über die Mission der Brüder in Südafrika. Edice zprávy prvního švédského misionáře u Hotentotů z roku 1823

Koupit v e-shopu

Koupit v e-shopu (pdf)

TEREZA DAŇKOVÁ (ed.)

Vydavatel: Univerzita Karlova, Filozofická fakulta

ISBN 978-80-7308-679-4 (print)

ISBN 978-80-7308-680-0 (online: pdf)

Rok vydání: 2016 (1. vydání)

Vazba: V2

Rozsah: 162 stran

Jazyk: český, německý (resumé anglicky)

Doporučená cena: 160,- Kč

Obálka a typografie: František Štorm

Sazba a zlom: Studio Lacerta

Vyrobil: Togga

 

Svazek přináší ediční zpracování doposud přehlíženého spisu moravského biskupa a prvního švédského misionáře u Hotentotů – Hanse Petera Hallbecka (1784–1840). Z pozice superintendanta britské provincie Moravské církve popisuje Hallbeck stav africké misie k roku 1823. Hlavním cílem jeho sdělení bylo informovat Radu starších o možnostech následné moravské expanze. Autor se v osmi kapitolách vyjadřuje o tamní krajině a jejích hospodářských možnostech, stejně jako popisuje původ a zvyky domorodého etnika – kmene Hotentotů (Khoikhoiů) –, se kterým přišli misionáři od počátku svého působení nejvíce do styku. Sám text editovaného pramene je prvořadým informačním zdrojem nejen pro fungování misijních stanic moravských bratří, ale především pro region jako takový. Vydaný německý pramen bratrské provenience je opatřen doprovodnou studií v češtině.