Horizonty kognitivně-kulturní lingvistiky II. Metafory, stereotypy a kulturní rozrůzněnost jazyků jako obrazů světa

Koupit v e-shopu

Koupit v e-shopu (pdf)

IRENA VAŇKOVÁ – LUCIE ŠŤASTNÁ (eds.)

Vydavatel: Univerzita Karlova, Filozofická fakulta

ISBN 978-80-7308-888-0 (print)

ISBN 978-80-7308-889-7 (online: pdf)

Rok vydání: 2018 (1. vydání)

Rozsah: 235 stran

Jazyk: český (resumé anglicky)

Doporučená cena: 332,- Kč

Typografická osnova: František Štorm

Sazba: Dušan Neumahr

Výroba: Togga

 

V předkládaném svazku autorky a autoři navazují na knihu Horizonty kognitivně-kulturní lingvistiky. Schémata a stereotypy v mluvených a znakových jazycích (2017). Kolektiv (částečně proměněný) tentokrát exponuje trojí téma: metaforu, stereotyp a kulturní rozrůzněnost jazyků jako obrazů světa. Vedle češtiny se mezi zkoumanými jazyky (jako specifickými interpretacemi skutečnosti) objevují i slovenština, japonština či biblická hebrejština, částečně též latina, němčina nebo angličtina; ukázána je i kulturní zvláštnost českého znakového jazyka – jako jazyka radikálně jiného, realizujícího se ne v modu mluveném a psaném, ale vizuálně­-motorickém; a přece i v tomto případě je patrné, že jde o jazyk založený – obecně řečeno – na stereotypizaci a metaforizaci. Autoři knihy tedy vstupují na takto vyznačeném poli opět do dialogu; předkládají návrhy, jak stereotypizované a metaforizované náhledy na skutečnost implikované v jazyce a textech zkoumat, jak je odhalovat, jak o nich zjednat adekvátní představu.