Kašubština v jazykovém kontaktu

Koupit v e-shopu

Koupit v e-shopu (pdf)

VLADISLAV KNOLL

Vydavatel: Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta

ISBN 978-80-7308-421-9 (print)

ISBN 978-80-7308-603-9 (online: pdf)

Rok vydání: 2012 (1. vydání)

Vazba: V2

Rozsah: 292 stran

Jazyk: český (resumé anglicky, česky)

Doporučená cena: 240,- Kč

Obálka a typografie: František Štorm

Sazba a zlom: Studio Lacerta

Tisk: Tiskárna Nakladatelství Karolinum

 

Kašubština je malý západoslovanský jazyk, o němž přes jeho blízkost češtině v Čechách mnoho nevíme. Přitom jeho osud v moderní době významně ovlivnily velké politické změny, které známe i z naší historie. A právě na pozadí těchto změn jazyk ve 20. století vznikal. Tato kniha vysvětluje, jakým způsobem se kašubština vymaňovala ze silného německého vlivu a vstřebávala sílící vliv nového majoritního jazyka – polštiny, jakou cestou vyjádření vlastní jazykové identity se kašubští autoři v průběhu 20. století vydali, kam dospěli a kam mají namířeno.