Když začínáme mluvit… Lingvistický pohled na rané projevy česky hovořícího dítěte

Rozebráno

Koupit v e-shopu (pdf)

LUCIE SAICOVÁ ŘÍMALOVÁ

Vydavatel: Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta

ISBN 978-80-7308-482-0 (print)

ISBN 978-80-7308-616-9 (online: pdf)

Rok vydání: 2013 (1. vydání)

Vazba: V2

Rozsah: 218 stran

Jazyk: český (resumé anglicky)

Doporučená cena: 199,- Kč

Obálka a typografie: František Štorm

Sazba a zlom: Dušan Neumahr

Tisk: Tiskárna Nakladatelství Karolinum

 

Publikace zkoumá tzv. jednoslovné období osvojování jazyka dítětem, kterému zatím nebyla v češtině věnována větší pozornost. Sleduje, jaké prostředky dítě ve věku 12–18 měsíců užívá při komunikaci s blízkými dospělými a jak se repertoár těchto prostředků proměňuje. Zabývá se prvními signály gramatiky – spojováním prostředků různého druhu, prvními projevy ohýbání slov, vyjadřováním záporu –, ale také tím, jak se projevy dítěte zapojují do širšího kontextu dialogu a odkazů na texty různého typu. Práce vychází z autorčina dlouhodobého výzkumu komunikace česky hovořících dětí s blízkými dospělými v přirozeném prostředí.