Státy západního Balkánu v uplynulém čtvrtstoletí a perspektivy jejich vývoje

Rozebráno

Koupit v e-shopu (pdf)

JAN PELIKÁN – TOMÁŠ CHROBÁK – JAN RYCHLÍK – STANISLAV TUMIS – ONDŘEJ VOJTĚCHOVSKÝ – ONDŘEJ ŽÍLA

Vydavatel: Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta

ISBN 978-80-7308-648-0 (print)

ISBN 978-80-7308-649-7 (online: pdf)

Rok vydání: 2016 (1. vydání)

Vazba: V2

Rozsah: 464 stran

Jazyk: český (resumé česky, anglicky)

Doporučená cena: 395,- Kč

Obálka a typografie: František Štorm

Sazba a zlom: Dušan Neumahr

Vyrobil: Togga

 

Kolektivní monografie v širokém historickém a geografickém kontextu analyzuje soudobé dějiny, aktuální politickou, hospodářskou, národnostní a sociální situaci a perspektivy vývoje šesti balkánských států: Albánie, Bosny a Hercegoviny, Černé Hory, Chorvatska, Kosova, Makedonie a Srbska. Autoři při přípravě knihy vycházeli z obsáhlé analýzy příslušných sbírek dokumentů, statistik, memoárové produkce, relevantní sekundární literatury i dlouhodobého monitorování tisku a dalších médií. Kniha je výsledkem více než pětileté kolektivní badatelské práce podpořené Grantovou agenturou České republiky. Autorský tým tvořili historici působící na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy a na Ministerstvu zahraničních věcí České republiky, kteří se historií i vývojem aktuální situace na Balkáně dlouhodobě zabývají. Většina z nich v posledních dvou desetiletích publikovala významné monografie i syntézy věnované dějinám jihovýchodní