Transfer inovací. Patenty, licence a celní úlevy v meziválečném Československu

Koupit v e-shopu

Koupit v e-shopu (pdf)

IVAN JAKUBEC

Vydavatel: Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta

ISBN 978-80-7308-533-9 (print)

ISBN 978-80-7308-627-5 (online: pdf)

Rok vydání: 2014 (1. vydání)

Vazba: V2

Rozsah: 153 stran

Jazyk: český (resumé anglicky)

Doporučená cena: 150,- Kč

Obálka a typografie: František Štorm

Sazba a zlom: Dušan Neumahr

Tisk: Tiskárna Nakladatelství Karolinum

 

Problematika transferu inovací se zaměřením na patenty, licence a celní úlevy v meziválečném Československu nestála dosud v zorném poli badatelů. Knižní studie Ivana Jakubce je založena na studiu nepublikovaných i publikovaných archivních dokumentů, jako i na dobové a současné odborné literatuře. Sleduje důkazy napojení na evropský (světový) trh s patenty, představované zejména spory zahraničních firem s československými, podílem zahraničních majitelů patentů či patentní aktivitou jednotlivých československých podniků. Transfer inovací v meziválečném období nebyl jednosměrný. Převažovala tendence přihlásit zahraniční patenty v Československu s cílem „zajistit“ si tento prostor, významné procento československých přihlášek a patentů pak bylo realizováno v evropských i mimoevropských zemích. Československý průmysl, resp. českoslovenští vynálezci se tak ocitli v ambivalentní pozici, kdy se jednak stali objektem zájmu vyspělých ekonomik po stránce podání patentových přihlášek, získání patentů či prodeje licencí, jednak sami usilovali o zajištění pozic v zahraničí. Zajímavá zjištění k dosud nezpracovanému tématu přináší také část studie zaměřená na celní problematiku.