Uzel na kapesníku. Vzpomínka a narativní konstrukce dějin

Koupit v e-shopu

Koupit v e-shopu (pdf)

MARTINA POLIAKOVÁ – JAKUB RAŠKA – VÁCLAV SMYČKA (eds.)

Vydavatel: Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta

ISBN 978-80-7308-519-3 (print)

ISBN 978-80-7308-624-4 (online: pdf)

Rok vydání: 2014 (1. vydání)

Vazba: V2

Rozsah: 176 stran

Jazyk: český (resumé anglicky)

Doporučená cena: 195,- Kč

Obálka a typografie: František Štorm

Sazba a zlom: Dušan Neumahr

Tisk: Tiskárna Nakladatelství Karolinum

 

V návaznosti na alegorii zauzlovaného kapesníku rozvíjí tato kniha diskuzi o vztahu nestabilní vzpomínky a historiografické konstrukce dějin. Rozpadá se při tom do tří částí. Nejdříve dochází ke zpochybnění utopie autentické vzpomínky a kritického dějepisectví. Druhá část následně hledá ztracené spojení s minulostí právě v krizových momentech dějin. Závěrečná část se pak propracovává opět k nové rehabilitaci literární formy vzpomínání i narativního dějepisectví. Aporie vznesené v první části knihy však v jejím průběhu o nic neztrácejí na své závažnosti a naopak nabývají na své znepokojivé komplexitě. V návaznosti na alegorii zauzlovaného kapesníku rozvíjí tato kniha diskuzi o vztahu nestabilní vzpomínky a historiografické konstrukce dějin. Rozpadá se při tom do tří částí. Nejdříve dochází ke zpochybnění utopie autentické vzpomínky a kritického dějepisectví. Druhá část následně hledá ztracené spojení s minulostí právě v krizových momentech dějin. Závěrečná část se pak propracovává opět k nové rehabilitaci literární formy vzpomínání i narativního dějepisectví. Aporie vznesené v první části knihy však v jejím průběhu o nic neztrácejí na své závažnosti a naopak nabývají na své znepokojivé komplexitě.

 

Ohlasy v médiích:

Ke komu mluví autoři? (Česká literatura 2015/4, s. 612-617)

Píše Michal Topor (Echa, 1. 4. 2015)

Rozetnout gordický uzel (Tvar 2015, č. 4, s. 23)