Vědění a učení v globalizovaném světě: aktéři a změny

Koupit v e-shopu

Koupit v e-shopu (pdf)

MARTIN KOPECKÝ a kol.

Vydavatel: Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta

ISBN 978-80-7308-474-5 (print)

ISBN 978-80-7308-612-1 (online: pdf)

Rok vydání: 2013 (1. vydání)

Vazba: V2

Rozsah: 132 stran

Jazyk: český (resumé anglicky)

Doporučená cena: 160,- Kč

Obálka a typografie: František Štorm

Sazba a zlom: Studio Lacerta

Tisk: Tiskárna Nakladatelství Karolinum

 

Jaké podněty poskytuje proces globalizace lidskému učení? Může existovat vědění nezávislé na sociálních vztazích? Podporuje ekonomická globalizace rozvoj vzdělávání, nebo způsobuje jeho úpadek? Takové a podobné otázky si kladou autoři této knihy. Používají při tom postupy globálních studií, oboru pracujícího na pomezí dlouhodobě rozvíjených disciplín, jako je filosofie, sociologie, politologie nebo kulturní antropologie. Cílem publikace je kritické posouzení politických, sociálních, kulturních a dalších aspektů soudobé globalizace, které bezprostředně souvisejí s proměnami vědění a učení.