Vyučování cizího jazyka. Terminologický slovník

Rozebráno

Koupit v e-shopu (pdf)

KAREL ŠEBESTA a kolektiv

Vydavatel: Univerzita Karlova, Filozofická fakulta

ISBN 978-80-7308-743-2 (print)

ISBN 978-80-7308-744-9 (online: pdf)

Rok vydání: 2017 (1. vydání)

Vazba: V2

Rozsah: 226 stran

Jazyk: český (resumé anglicky)

Doporučená cena: 230,- Kč

Obálka a typografie: František Štorm

Sazba a zlom: Dušan Neumahr

Vyrobil: Togga

 

Slovník, který je rozšířením a přepracováním příručky Druhý a cizí jazyk (2014), zpracovává českou terminologii v oblasti osvojování jazyka (zvláště druhého/cizího) a jeho vyučování, výzkumu v této oblasti, měření a hodnocení. Tato oblast aplikované lingvistiky se rozvíjí na českém území v posledních letech velmi rychle, česká terminologie je zatím ještě stále málo rozvinutá, neustálená a relativně silně závislá na terminologii cizí, především anglické; slovník chce přispět k jejímu dalšímu rozvoji a postupné stabilizaci. Naprostá většina hesel je zaměřena na cizí/druhý jazyk obecně, několik hesel se týká s ohledem na předpokládané čtenáře výuky češtiny jako cizího/druhého jazyka. Publikace je určena badatelům na poli pedagogicky orientované aplikované lingvistiky a didaktiky jazyka, vyučujícím i studentům v oborech, které sem spadají (zvl. didaktika vyučování cizích jazyků), i širší obci zájemců o tuto problematiku.