Egon Hostovský a jeho radosti života

Rozebráno

Koupit v e-shopu (pdf)

OLGA HOSTOVSKÁ – VÁCLAV SÁDLO – BARBORA SVOBODOVÁ

Vydavatel: Univerzita Karlova, Filozofická fakulta

ISBN 978-80-7308-764-7 (print)

ISBN 978-80-7308-765-4 (online: pdf)

Rok vydání: 2018 (1. vydání).

Rozsah: 103 stran

Jazyk: český

Doporučená cena: 195,- Kč

Typografie: František Štorm

Sazba: Dušan Neumahr

Vyrobil: Togga

Životopisný portrét Egona Hostovského z pera jeho dcery, redaktorky a překladatelky Olgy Hostovské a spoluautorů skládá dohromady mozaiku životního příběhu významného českého romanopisce a přináší množství dosud nepublikovaných archivních fotografií. Spisovatel Egon Hostovský (1908 Hronov – 1973 Montclair, USA) pocházel z rodiny drobného židovského podnikatele. Studoval na filozofické fakultě v Praze, poté se živil jako nakladatelský redaktor a lektor. Po okupaci Československa emigroval do USA, domů se nakrátko vrátil v roce 1946, ale od roku 1950 zůstal v USA natrvalo. Působil mj. jako redaktor Svobodné Evropy a jako učitel, v závěru života se věnoval pouze literatuře. Jeho romány Sedmkrát v hlavní úloze (1942) a Úkryt (1943) patřily k prvním beletristickým reflexím druhé světové války. V nápaditě komponovaných poválečných dílech využíval postupů experimentální, ale např. i detektivní a špionážní prózy (Nezvěstný, 1955, Půlnoční pacient, 1958). Především jsou ale tyto prózy, počínaje románem Cizinec hledá byt (1947) přes vrcholné Všeobecné spiknutí(1961) po pozdní Tři noci (1964), kritickou reflexí traumat a odcizenosti moderního světa. Hostovského životní osudy, které formovala především zkušenost s dvojí totalitou a s ní spojené zásadní rozhodnutí o emigraci, jsou v mnohém jedinečné a unikátní, v mnohém se v nich však také dokonale odrážejí dějiny 20. století.

Ohlasy v médiích:

Ukázka (Literarky.cz, 18. 4. 2018)

Ukázka: