Egypt v době stavitelů pyramid

Rozebráno

JAROMÍR KREJČÍ

Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta

ISBN 978-80-7308-386-1

váz.

2011 (1. vyd.)

344 stran, barev. fotografie, česky

Pyramidy jsou ikonami starého Egypta. Aby na počátku období zvaného Stará říše vznikly, bylo zapotřebí souhry přírodních podmínek v nilském údolí a fungování přísně hierarchicky uspořádané společnosti, na jejímž vrcholu stál pano…vník – jediný bůh žijící na zemi. Od doby stavitelů pyramid uplynulo více než 4000 let a takovou propast je velmi obtížné překlenout. Generace egyptologů, k nimž patří i autor této knihy, se však o to svým bádáním snaží, a tak je možné zvědavost čtenářů alespoň částečně uspokojit. Kniha Egypt v době stavitelů pyramid představuje formou mozaiky informací a bohatého fotografického doprovodu jak pyramidové komplexy, hrobky a chrámy, tak život a společensko-kulturní vývoj staroegyptské společnosti, postavení panovníka, administrativní aparát, náboženské představy, život vysokých hodnostářů i obyčejných lidí. Stranou pozornosti nezůstává ani přírodní prostředí a jeho vliv na nilskou civilizaci.