… for thy speech bewrayeth thee. A Festschrift for Libuše Dušková

Koupit v e-shopu

 

Markéta Malá, Pavlína Šaldová (eds.)

Vydavatel: Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta

ISBN 978-80-7308-299-4

Rok vydání: 2009 (1. vydání).

Rozsah: 352 stran.

Jazyk knihy: anglicky.

Doporučená cena: 200 Kč.

Grafická úprava, obálka a sazba: Studio Lacerta.

Tisk: Tiskárna Protisk, České Budějovice.

Svazek vydaný u příležitosti osmdesátých narozenin prof. PhDr. Libuše Duškové, DrSc. přináší šestnáct příspěvků věnovaných specifi ckým otázkám lingvistiky angličtiny, jakož i obecné jazykovědy. Spolu s blahopřáními je tak poctou celoživotnímu úsilí a výsledkům práce jubilantky, na které většina příspěvků navazuje. Součástí svazku je úplná bibliografie.